Cristin-prosjekt-ID: 545402
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545402
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

HAPPY: Helse etter svangerskapskomplikasjoner

prosjektleder

Anne Cathrine Staff
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2092

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2014 Slutt: 15. januar 2044

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HAPPY: Helse etter svangerskapskomplikasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Forebygging av hjerte-og karsykdommer hos menn og kvinner er en global utfordring. Svangerskapsforgiftning er en alvorlig svangerskapskomplikasjon med høyt blodtrykk og proteinuri og er en risikofaktor for fremtidig hjerte-og karsykdom. Akutt aterose (AA) er en uteroplacentær arteriell lesjon som ligner på tidlige stadier av åreforkalkning og finnes hos 20-40% av kvinner med svangerskapsforgiftning. HAPPY-studien tester vår hypotese om at AA er uttrykk for økt risiko for fremtidig aterosklerotisk hjerte-og karsykdom hos kvinner, uansett svangerskapsforgiftning eller ikke. Kvinner som deltar i en pågående keisersnitt-biobankstudie, vil i HAPPY-studien rekrutteres til en klinisk undersøkelse ett og tre år etter fødsel. ”Surrogat-tegn" på økt risiko for hjerte-og karsykdom vil sammenlignes med diagnosen av AA. Studien ønsker bidra til mer presis seleksjon av kvinner med høy risiko til fremtidige målrettede forebyggende intervensjonsstudier for å forebygge aterosklerotisk karsykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Cathrine Staff

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1