Cristin-prosjekt-ID: 545443
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. april 2018 12:34
Cristin-prosjekt-ID: 545443
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. april 2018 12:34
Prosjekt

Pasientforløp hos eldre med hoftebrudd

prosjektleder

Sabine Ruths
ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1306

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientforløp hos eldre med hoftebrudd

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Hvert år får ca 9000 personer i Norge et hoftebrudd, ca 90% av bruddene er primære. Etter operasjon trenger de fleste pasienter rehabilitering i form av hjemmebaserte tjenester eller helseinstitusjon. Tilgjengelige helsetjenester varierer melom ulike kommuner.

Formål: Kartlegge pasientforløp i fht behandling og endepunkter gjennom det første året etter hoftebrudd. Delmål: 1)Undersøke sammenheng mellom ressurser på kommunalt nivå og endepunkter på individnivå. 2) Undersøke sammenheng mellom geografisk nærhet til sykehus (sentralitet) og nasjonale kvalitetsindikatorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Marit Stordal Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Siren Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Stein Atle Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Municipal resources and patient outcomes through the first year after a hip fracture.

Ruths, Sabine; Baste, Valborg; Bakken, Marit Stordal; Engesæter, Lars B.; Lie, Stein Atle; Haugland, Siren. 2017, BMC Health Services Research. NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1