Cristin-prosjekt-ID: 545490
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545490
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kirurgi eller strålebehandling ved lokalavansert prostatakreft - en åpen randomisert klinisk studie

prosjektleder

Wolfgang Lilleby
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/888

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 26. oktober 2014 Slutt: 2. mars 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgi eller strålebehandling ved lokalavansert prostatakreft - en åpen randomisert klinisk studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Prostatacancer (PC) er den hyppigste kreft hos menn hvorav ca. 1000 menn dør hvert år i Norge. Ca. 15% nye tilfeller har en lokalavansert PC, dvs. svulsten vokser gjennom prostatakjertelen men har ikke spredd seg innover i kroppen. Dersom man ikke behandle aktivt disse tilfellene så vil 10 årsdødelighet være over 40%. Skandinavisk samarbeid i urologi (SPCG) har i 2009 bidratt med de første evidensbaserte studier at kurativt strålebehandling i kombinasjon med hormonbehandling reduserte dødeligheten for menn med lokakavansert PC i motsetning til hormonbehandling alene. Strålebehandling er derfor i dag standard behandling for menn med lokalavansert PC, men primær kirurgi har aldri blitt undersøkt. Formål:Det skal undersøkes gjennom en åpen randomisert multisenterstudie om død av prostatacancer reduseres ved bruk av kirurgi framfor primær strålebehandling ved lokalavansert prostatacancer og hvordan disse ulike behandlingsformer påvirker livskavaliteten (studie kalles SPCG 15).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wolfgang Lilleby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristin Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bård Soltum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tore Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hege S. haugnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »