Cristin-prosjekt-ID: 545682
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545682
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Transplantasjon og dødelighet hos norske dialysepasienter

prosjektleder

Bård Waldum-Grevbo
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1889

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2013 Slutt: 1. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transplantasjon og dødelighet hos norske dialysepasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Dialyse og transplantasjon er behandlingsmuligheter ved nyresvikt i endestadie. Dialyse (hemodialyse eller peritonealdialyse) er eneste mulige behandlingsform for mange. Dialyseformene har begge sine styrker og svakheter. Flertallet av pasientene kan egne seg for begge dialyseformer, men det store flertallet behandles i hemodialyse. Randomiserte sammenligninger mellom de to modalitetene har ikke vært mulig å gjennomføre. Dialyseformene er ansett som likestilte når det gjelder effekt og prognose, men datagrunnlaget er sparsomt. I Norge har vi siden 90-tallet hatt et nyreregister hvor pasienter som starter nyreerstattende behandling er registrert med årlige oppfølgingsdata. Vi ønsker å karakterisere norske dialysepasienter og se på trender over tid. Videre ønsker vi å sammenligne de to dilayseformene ved hjelp av nyere statistiske metoder for å korrigere for konfunderende variable, og undersøke om den ene behandlingsformen er bedre enn den andre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bård Waldum-Grevbo

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1