Cristin-prosjekt-ID: 545951
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545951
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Rivaroksaban i utredning av dyp venetrombose

prosjektleder

Waleed Ghanima
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Østfold HF

forskningsansvarlige enheter

  • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/377

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2014 Slutt: 1. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rivaroksaban i utredning av dyp venetrombose

Populærvitenskapelig sammendrag

1000 pasienter blir årlig henvist til Sykehuset Østfold med mistanke om blodpropp. Internasjonale retningslinjer anbefaler bruk av lav molekylvekt heparin (LMVH) i påventing av diagnostiske prosessen. LMVH gis i sprøyteform, og administreres av helsepersonell. Derfor innebærer dagens strategi at pasientene må vente flere timer på resultatene av diagnostiske tester. Rivaroksaban er en ny peroral antikoagulantia, med hurtig innsettende effekt. I kliniske studier har rivaroksaban vist seg til å være like bra som LMVH i behandling av blodpropp, og å forårsake færre blødninger. Et ikke-utforsket område av nye per-orale antikoagulatia er bruk i pre-diagnostisk fase av blodpropp. På grunn av hurtig innsettende effekt og peroral administrasjon, kan rivaroksaban brukes i stedet for LMVH i påvente av resultater. Studien tar sikte på å fastslå sikkerhet/gjennomførbarhet av pre-diagnostisk behandling med rivaroksaban. Hovedmålet er å avverge venting for pasienten og effektivisere utredning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Ghanima

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Østfold HF
1 - 1 av 1