Cristin-prosjekt-ID: 546112
Registrert av: REK Sist endret: 2. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546112
Registrert av: REK Sist endret: 2. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En langtidsoppfølging av narkotikabrukere

prosjektleder

Linn Gjersing
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/599

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2041

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En langtidsoppfølging av narkotikabrukere

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge har et høyt antall narkotikarelaterte dødsfall. Ingen nasjonale oppfølgingsstudier har fulgt aktive narkotikabrukere over mange år. Hovedformålet med undersøkelsen er å 1) undersøke hvilke faktorer som beskytter mot sykelighet og tidlig død hos personer som bruker illegale opiater/opioider og/eller sentralstimulerende midler, 2)undersøke om bruksmønster og mest brukte stoff ved inklusjonstidspunktet er knyttet til risiko for sykelighet og tidlig død, 3)undersøke om det er kjønnsforskjeller i risiko for sykelighet og død og 4) undersøke ulikheter i risikofaktorer mellom distriktene. Metode En prospektiv kohortstudie hvor data kobles med aktuelle registre. Personer, som har brukt illegale opiater/opioider og/eller sentralstimulerende midler en eller flere ganger de siste fire ukene, vil bli rekruttert gjennom lavterskeltjenester, fra alle helseregioner, i løpet av 2014 og 2015. NSD generer en kodeliste og data krysskobles hos NSD. Sirus vil kun motta avidentifisert informasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Patterns of substance use and mortality risk in a cohort of 'hard-to-reach' polysubstance users.

Gjersing, Linn Renathe; Bretteville-Jensen, Anne Line. 2018, Addiction. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1