Cristin-prosjekt-ID: 546233
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546233
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

prosjektleder

Eivind Ystrøm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/863

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2013 Slutt: 1. september 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen. Man vet at den sterkeste prediktoren for en psykisk lidelse hos et barn er å ha en forelder med samme tilstand. Overføringen av risiko kan skje via tre mekanismer: i) felles genetisk risiko, ii) felles miljømessige risiko eller iii) direkte kausal effekt av psykisk lidelse hos foreldre. Dette kan bare undersøkes ved hjelp av genetisk informative data. Vi ønsker å benytte et utvidet tvilling- og søsken design i et stort populasjonsbasert utvalg. Dermed vil vi kunne estimere genetiske versus miljømessige faktorers betydning. Mer spesifikt vil vi undersøke risiko for internaliserende symptomer (angst, depresjon) og eksternaliserende adferd (adferdsproblemer inklusive ADHD) hos barn i forhold til: 1) Mor og fars alkoholbruk, ADHD symptomer og internaliserende symptomer under svangerskapet og 2) Mors alkoholbruk og internaliserende symptomer etter svangerskapet.

Tittel

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Assosiasjoner mellom CMD hos foreldre og barn kan skyldes tre forskjellige typer av intergenerasjonell overføring av risiko: 1) familiemedlemmer deler genetisk risiko, 2) familiemedlemmer deler risikomiljøer og 3) direkte effekt av CMD hos foreldre som fører til CMD hos barn. Målet med dette prosjektet er å prospektivt studere genetiske og miljømessige typer av intergenerasjonell overføring av risiko fra CMD og alkoholbruk hos foreldrene til CMD hos barn. Vårt mål er dermed å bidra til å klarlegge årsaksmekanismene bak disse lidelsene. Slik kunnskap er et nødvendig fundament for utvikling av effektiv forebygging og behandlingsstrategier. Teorier og påstander om årsaksprosesser ved CMD er med på å utforme offentlig politikk med hensyn til forebyggende arbeid og behandling. Det er derfor av stor betydning for å klargjøre de underliggende årsaksmekanismene. Valg av forebygging og intervensjon strategier basert på noen av formene for risikooverføring mellom foreldre og barn vil være svært forskjellig.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ole Andreas Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORMENT part UiO ved Universitetet i Oslo

Carol Kan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved King's College London, University of London

Fruhling Rijsdijk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved King's College London, University of London

Tom McAdams

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved King's College London, University of London
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »