Cristin-prosjekt-ID: 546681
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 10:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546681
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 10:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/722

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk smerte rammer rundt 30 % av den voksne Norske befolkning og er trolig den vanligste årsak til uførhet og sykemelding. Økt smertefølsomhet er en viktig disponerende faktor for kronisk smerte. Tvillingstudier viser at både kronisk smerte og smertefølsomhet er arvelig i betydelig grad, men de spesifikke genetiske bidragene er i hovedsak ukjente. Genetiske studier har som regel vært gjennomført har vært små og med sprikende resultater. Det er derfor behov for større studier for å trekke konklusjoner med rimelig sikkerhet. Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet. Data og DNA fra den 6. Tromsøundersøkelsen vil bli brukt. Det vil bli gjennomført testing av enkelt-polymorfismer, samt et bredere panel av kandidatgener. Dersom finansiering foreligger vil det også gjennomføres gensøk med full-genom scan. Undersøkelsen vil øke kunnskapen om smerte og kunne bidra til utvikling av nye behandlingsmetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2