Cristin-prosjekt-ID: 547401
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 21:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 547401
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 21:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fokal ablasjon av prostata versus radikal prostatektomi. Randomisert studie

prosjektleder

Eduard Baco
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/703

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. september 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fokal ablasjon av prostata versus radikal prostatektomi. Randomisert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien vil besvære om fokal ablasjon av prostata kreft er et godt alternativ til radikal prostatektomi med hensyn til onkologiske og funksjonelle resultater. Studier har vist at behandling med HIFU kan drepe kreftcelelr er HIFU gir ferre bivirkninger enn radikal prostatektomi. Med MR og presise prostata biospier kan man selektere pasienter med unilateral prostata cancer. Disse pasientene kan behandles med fokal ablasjon med HIFU som alternativ til radikal prostatektomi. Det foreligger ingen randomisert studie som sammenlikner behandling med HIFU og radikal prostatektomi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eduard Baco

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nicoali Wessel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ljijana Vlatkovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tove Flattabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Magne Eri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »