Cristin-prosjekt-ID: 547447
Registrert av: REK Sist endret: 11. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 547447
Registrert av: REK Sist endret: 11. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Monitorering av bipolar lidelse ved sensorteknologi

prosjektleder

Ketil Ødegaard
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/937

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mai 2017 Slutt: 15. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Monitorering av bipolar lidelse ved sensorteknologi

Populærvitenskapelig sammendrag

Bipolar lidelse er en kronisk psykisk lidelse som i perioder fører til unormalt store svingninger i en persons stemningsleie og humør, aktivitets- og energinivå, samt medfører økt selvmordsfare. Behandlingen er å stabilisere stemningsleiet, samt redusere/forhindre forekomsten av nye episoder, ved hjelp av stemningsstabiliserende medikamenter i kombinasjon med psykoedukasjon. Hensikten er at pasienten skal kunne gjenkjenne en ny episode tidlig, noe som er utfordrende i praksis. Det er derfor behov for å utvikle verktøy som kan hjelpe til med å oppdage en ny episode tidlig for å forhindre full oppblomstring. Faresignalene for en ny episode kan vise seg som endringer i søvnmønster, aktivitetsnivå eller som endret tanke og tale tempo. Ved hjelp av data fra sensorteknologi, som overvåker motoraktivitet, indre biologiske systemer og stemmemønstre, samt maskin læring er målet å utvikle et verktøy som kan benyttes for å forhindre utviklingen av en ny episode, og dermed potensielt redde liv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ketil Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ole Bernt Fasmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Michael Alexander Riegler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Simula Research Laboratory

Jim Tørresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Melvin McInnis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Michigan
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »