Cristin-prosjekt-ID: 551915
Sist endret: 26. september 2017, 11:15

Cristin-prosjekt-ID: 551915
Sist endret: 26. september 2017, 11:15
Prosjekt

SLRC

prosjektleder

Frank Nielsen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 203513/O30

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bioinformatikk • Generell immunologi • Akvakultur • Farmakologi • Parasittologi

Emneord

Laks • Lakseoppdrett • Lakselus • Laksefôr

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Frank Nilsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2011 Slutt: 30. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SLRC

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frank Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Lars Are Hamre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Inge Jonassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen

Øystein Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for parakliniske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stanko Skugor

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved EWOS AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Functional study of a putative heme receptor in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) intestine.

Heggland, Erna Irene; Nilsen, Frank; Eichner, Christiane; Dondrup, Michael. 2017, 18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. UIBVitenskapelig foredrag

Exocrine glands of Lepeophtheirus salmonis and secretion of possible immune regulatory proteins.

Øvergård, Aina-Cathrine; Hamre, Lars Are; Harasimczuk, Ewa; Dondrup, Michael; Sandlund, Liv; Dalvin, Sussie; Grotmol, Sindre; Nilsen, Frank. 2017, 18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. UIBVitenskapelig foredrag

Systematic identification and characterization of stress-inducible heat shock proteins (HSPs) in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis).

Borchel, Andreas; Komisarczuk, Anna Zofia; Rebl, Alexander; Goldammer, Tom; Nilsen, Frank. 2017, Cell stress & chaperones (Print). FBN, UIBVitenskapelig artikkel

Salmon lice in Norway.

Dalvin, Sussie. 2017, Gjesteforelesning. UIBFaglig foredrag

Do prostaglandins produced by lepeophtheirus salmonis affect the interaction between the parasite and the fish?

Dalvin, Sussie; Øvergård, Aina-Cathrine; Eichner, Christiane; Nilsen, Frank. 2017, 18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 64 | Neste | Siste »