Cristin-prosjekt-ID: 552120
Sist endret: 3. desember 2020, 14:49

Cristin-prosjekt-ID: 552120
Sist endret: 3. desember 2020, 14:49
Prosjekt

Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse

prosjektleder

Astrid Dahlgren
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Kunnskapsbasert praksis • Psykisk helsevern • Evidensbasert kunnskapsoppsummering • Retningslinjer

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. september 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse

Tittel

Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse

Tittel

Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Karianne Hammerstrøm Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Lise Mette Eidet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Ingrid Borren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Kristine Horseng Ludvigsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for angstlidelser hos barn og unge- oppdatert versjon.

Borren, Ingrid; Eidet, Lise Mette; Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari; Morken, Ida Sund. 2019, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. STOLAV, NTNU, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for psykoselidelser hos barn og unge- oppdatert versjon.

Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund; Karlsen, Kjersti; Bjørndal, Arild; Ludvigsen, Kristine Horseng. 2019, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. OUS, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for traumerelaterte lidelser hos barn og unge.

Borren, Ingrid; Eidet, Lise Mette; Bræin, Mari Kjølseth; Dahlgren, Astrid. 2019, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for å forebygge og behandle psykiske vansker hos sped- og småbarn.

Morken, Ida Sund; Dahlgren, Astrid; Brean, Gro Vatne. 2019, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Lidal, Ingeborg Beate; Axelsdottir, Brynhildur; Dahlgren, Astrid. 2019, Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. SUNNAAS, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »