Cristin-prosjekt-ID: 554138
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2022, 10:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554138
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2022, 10:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase II multisenterstudie av BGB324 i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene.

prosjektleder

Knut Smeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/473

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 25. mai 2017 Slutt: 31. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase II multisenterstudie av BGB324 i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene.

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å undersøke behandlingseffekten og sikkerheten (bivirkninger) ved kombinasjonsbehandling med BGB324 og Pembrolizumab i pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene. Studien har også til hensikt å vurdere relevante biomarkører for å identifisere nettopp de pasienter som kan ha nytte av kombinasjonsbehandlingen. BGB324 er et legemiddel som hemmer (blokkerer) virkningen av et protein kalt Axl-kinase som er viktig i regulering av vekst og overlevelse av kreftceller. Virkningen av Axl-kinase kan være spesielt viktig for å kontrollere kreftcellenes evne til å spre seg i kroppen. Pembrolizumab (godkjent legemiddel) hemmer kreftcellenes evne til å unnvike immunsystemet, slik at immunsystemet kan bekjempe kreften på en naturlig måte. Pembrolizumab er ikke tidligere kombinert med studiepreparatet BGB324. Dette er en fase II, åpen multi-senterstudie hvor alle pasienter får behandling med begge legemidlene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Smeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1