Cristin-prosjekt-ID: 554608
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554608
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gruppebasert behandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker

prosjektleder

Melanie Kirmess
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1360

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gruppebasert behandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange personer med ervervede hjerneskader får kognitive følgevirkninger som vansker med hukommelse, oppmerksomhet og atferdsregulering m.m.. Disse vanskene kan påvirke sosiale kommunikasjonsferdigheter og evne til å delta aktivt i sosialt liv. I Norge har vi manglende behandlingsverktøy for personer med sosiale kommunikasjonsvansker. Internasjonalt ser man at det er utviklet flere gruppebaserte behandlingsprogram med lovende resultater. Et av disse er*** Group Interactive Structured Treatment (GIST) som er en modulbasert behandling som gis poliklinisk 1-2 ganger pr. uke, med oppfølgingsmodul etter 3 og 6 mnd. Vi ønsker å se om GIST gjennomført på 2 ulike måter har effekt. Vi vil gjøre en studie (RCT) med 60 personer: gruppe 1 (N=30) mottar poliklinisk GIST-behandling. Gruppe 2 (N=30) mottar ikke behandling i samme periode som gruppe 1, og vil fungere som en ventende kontrollgruppe. Deretter mottar Gruppe 2 intensiv GIST-behandling over 4 uker som inneliggende pasient på Sunnaas sykehus.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Melanie Kirmess

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Melanie Kirmess

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2