Cristin-prosjekt-ID: 554623
Registrert av: REK Sist endret: 15. juli 2021, 14:15 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554623
Registrert av: REK Sist endret: 15. juli 2021, 14:15 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjernemetastaser i Norge - Forbedring av klassifisering og behandling. En prospektiv kohorte-studie

prosjektleder

Olav Erich Yri
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1358

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2037

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjernemetastaser i Norge - Forbedring av klassifisering og behandling. En prospektiv kohorte-studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en prospektiv populasjonsbasert studie hvor vi vil inkludere alle pasienter med hjernemetastaser (HM) fra solide svulster i Helse Midt og Sør-Øst. En slik studie er ikke gjort før i Norge. Forekomsten av HM antas å øke som følge av økt kreftforekomst, bedre diagnostikk og at flere pasienter lever lengre med uhelbredelig kreft som følge av bedre behandling. Hvilke behandlingsalternativer av HM (kirurgi, strålebehandling, rent lindrende behandling) som er best egnet for den enkelte pasient er ikke godt avklart. Vi vil registrere data om forekomst, kjennetegn ved pasientene og deres kreftsykdom og hvilke behandlinger som tilbys. Pasientens opplevelse av sykdom, behandling og bivirkninger vil bli kartlagt med validerte spørreskjemaer. Ut fra dette vil vi gjøre en deskriptiv analyse av pasientpopulasjonen og dagens behandlingspraksis. Hovedmålet er å bedre forutsetningene for et godt behandlingstilbud til disse pasientene i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Erich Yri

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Jensen Hjermstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cinzia Brunelli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Marianne Lislerud Smebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lene Gjersøe Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »