Cristin-prosjekt-ID: 555936
Registrert av: REK Sist endret: 6. oktober 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 555936
Registrert av: REK Sist endret: 6. oktober 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

CTG-laktat versus STAN-studien

prosjektleder

Anne Flem Jacobsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1561

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. september 2017 Slutt: 30. mai 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CTG-laktat versus STAN-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Fortløpende registrering av fosterets puls -kardiotokografie- er fundamentet i overvåkningen av risikofødsler. Prosjektet vil være det første som sammenlikner to tilleggssmetoder med hverandre, som brukes sammen med kardiotokografi - måling av melkesyre i en fosterblodprøve og registrering av spesifikke endringer i fosterets EKG (STAN). Dette er en observasjonsstudie der fødsler overvåkes med den ene metoden (fosterblodprøve), mens det samtidig foregår en skjult registrering av den andre metoden (STAN: EKG-endringer). Hovedutfallet i studien er metodenes sensitivitet og spesifistet i å kunne identifisere fostre med surhet i navlesnorsblodet ved fødsel som uttrykk for en truende oksygenmamgel hos fosteret. Studien vil frembringe ny fysiologisk kunnskap om fosterets tilpasninger ved oksygenmangel og kunne optimalisere overvåkningsrutiner av fosteret. Studien her derfor potensiale til å bidra til en videre nedgang i neonatal sykelighet og dødelighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Flem Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Meryam Sugulle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jørg Kessler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Branislava Markovic Yli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Heidi Overrein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »