Cristin-prosjekt-ID: 556323
Registrert av: SPREK Sist endret: 4. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 556323
Registrert av: SPREK Sist endret: 4. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

CPAP som potensiell ny behandling for klasehodepine - en randomisert kontrollert overkryssningsstudie

prosjektleder

forskningsansvarlige enheter

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

CPAP som potensiell ny behandling for klasehodepine - en randomisert kontrollert overkryssningsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en randomisert blindet klinisk intervensjonsstudie hvor vi skal se på effekten av bruk av CPAP som behandling av 30 pasienter med kronisk klasehodepine (CH). Pasienter med CH har som regel nattlige anfall og oksygen på maske kan avbryte hodepineanfallene. Det er få behandlingsalternativer tilgjengelig. Enkeltrapporter har vist en høy forekomst av obstruktiv søvnapné (OSA) og effekt av CPAP-behandling hos pasienter med CH. Pasientene vil føre hodepinedagbok (baseline) i 1 måned etterfulgt av en behandlingsperiode på 2 måneder. Deretter er det en 4 ukers periode uten behandling (utvaskingsperiode), som etterfølges av den andre behandlingsperioden på 2 måneder. I en av periodene vil pasienten et optimalt innstilt trykk på CPAP-maskinen og den andre perioden et trykk under antatt effektiv effekt (sham-behandling). Pasienter kan bruke akutt behandling gjennom hele studien. Hvis effektivt, vil det gi en hardt prøvet pasientgruppe et nytt lavterskel behandlingsalternativ.

prosjektdeltakere