Cristin-prosjekt-ID: 556323
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 556323
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

CPAP som potensiell ny behandling for klasehodepine - en randomisert kontrollert overkryssningsstudie

prosjektleder

Gøril Bruvik Gravdahl
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1491

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CPAP som potensiell ny behandling for klasehodepine - en randomisert kontrollert overkryssningsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en randomisert blindet klinisk intervensjonsstudie hvor vi skal se på effekten av bruk av CPAP som behandling av 30 pasienter med kronisk klasehodepine (CH). Pasienter med CH har som regel nattlige anfall og oksygen på maske kan avbryte hodepineanfallene. Det er få behandlingsalternativer tilgjengelig. Enkeltrapporter har vist en høy forekomst av obstruktiv søvnapné (OSA) og effekt av CPAP-behandling hos pasienter med CH. Pasientene vil føre hodepinedagbok (baseline) i 1 måned etterfulgt av en behandlingsperiode på 2 måneder. Deretter er det en 4 ukers periode uten behandling (utvaskingsperiode), som etterfølges av den andre behandlingsperioden på 2 måneder. I en av periodene vil pasienten et optimalt innstilt trykk på CPAP-maskinen og den andre perioden et trykk under antatt effektiv effekt (sham-behandling). Pasienter kan bruke akutt behandling gjennom hele studien. Hvis effektivt, vil det gi en hardt prøvet pasientgruppe et nytt lavterskel behandlingsalternativ.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gøril Bruvik Gravdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

David Dodick

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nina Bredesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Marit Stjern

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lars Jacob Stovner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »