Cristin-prosjekt-ID: 556484
Registrert av: SPREK Sist endret: 10. oktober 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 556484
Registrert av: SPREK Sist endret: 10. oktober 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Urin-markører for nyreskade og sammenhengen med nyre- og hjertesykdom

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Urin-markører for nyreskade og sammenhengen med nyre- og hjertesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk nyresykdom (KNS) er vanlig (>10%) og knyttet til hjerte-/karsykdom. Vi vet mye om risikofaktorer for sykdommene (høy alder, blodtrykk, fedme, diabetes, tobakk), men mangler kunnskap om sammenhengen mellom KNS og hjertesykdom. Flere biomarkører er undersøkt, men ingen enkeltmarkør har vist seg å bedre risikovurderingen. Et panel av flere biomarkører antas å gi mer informasjon. Ved å måle flere urinmarkører på nyreskade (KIM-1, NGAL, uromodulin, orosomucoid, syndecan-1) i en stor kohort, vil vi bidra med økt kunnskap om sammenhengene mellom disse, risikofaktorer, hjerte-/karsykdom og KNS. Vi vil studere om urinmarkørene sammen kan bedre risikovurdering og bidra til individualiserte, målrettede tiltak. I Tromsø 7-studien ble 3 urinprøver samlet inn hos 8346 personer og frosset ved -80 gr. Vi vil i urinprøver fra dag 1 og 3 analysere nevnte biomarkører med ELISA-kit ved Metabolsk og nyremedisinsk forskningslab, UiT. Resultatene vil være basis for minst to PhD-prosjekter.

prosjektdeltakere