Cristin-prosjekt-ID: 557518
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 557518
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 14:08
Prosjekt

Prediktorer og intervensjonsmuligheter for polycystisk ovariesyndrom

prosjektleder

Guri Grimnes
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1962

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prediktorer og intervensjonsmuligheter for polycystisk ovariesyndrom

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet søker å finne miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av polycystisk ovariesyndrom hos kvinner, en hyppig forekommende tilstand med høye nivåer av mannlig kjønnshormon, sjeldne eggløsninger og ofte infertilitet. Mange av pasientene har overvekt/fedme og insulinresistens. Vi vil se om nivåer av enkelte miljøgifter (PAH (fra fyring, eksos og røyk) og PFOS (vann- og smussavstøtende i tekstiler og kjøkkenredskaper) samt nivåene av vitamin A (høye grunnet kosmetiske produkter og vitamin D (ofte lave) målt ved 16-år påvirker testosteronnivåer og menstruasjonsforstyrrelser ved 16, 18 og eventuelt 25-årsalder. Data fra 16 og 18-årsalder er innsamlet gjennom Tromsøundersøkelsen:Fit Futures 1 og 2, data fra 25-årsalder planlegges innsamlet i Fit Futures 3 i 2019, hvor egen REK-søknad for dette vil sendes senere. Målet er å finne områder for forebygging (f.eks via regulering av bruk av miljøgifter) og intervensjon (vitamin D) for forebygging og eventuelt behandling av PCOS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Grimnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Yngve Anton Figenschau

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rolf Jorde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Anne-Sofie Furberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »