Cristin-prosjekt-ID: 557836
Sist endret: 13. oktober 2017, 11:31

Cristin-prosjekt-ID: 557836
Sist endret: 13. oktober 2017, 11:31
Prosjekt

Konseptualiseringa av tilhøvet mellom fagkunnskap og praksis i debattar om norsk lærarutdanning.

prosjektleder

Sissel Rosland
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konseptualiseringa av tilhøvet mellom fagkunnskap og praksis i debattar om norsk lærarutdanning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sissel Rosland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1