Cristin-prosjekt-ID: 560353
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560353
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Metabolsk syndrom i ei fleretnisk befolkning i Nord Norge- SAMINOR undersøkelsen

prosjektleder

Ann Ragnhild Broderstad
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1974

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metabolsk syndrom i ei fleretnisk befolkning i Nord Norge- SAMINOR undersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjeldende prosjekt vil bruke data fra SAMINOR1 (2003-2004) og SAMINOR 2 klinisk del (2012-2014). Tidligere publikasjoner fra SAMINOR viser en stor utbredelse av uheldige helseparametre som for eksempel fedme. Kroniske livsstilssykdommer som type 2-diabetes er også svært utbredt både i den samiske og norske befolkningen i SAMINOR-kommunene. Metabolsk syndrom sees på som en premorbid tilstand som gir økt livstidsrisiko for kroniske sykdommer, og som gir nyttig informasjon om helse i et langtidsperspektiv. Syndromet er assosiert med økt risiko for total mortalitet. Vi undersøke om individer fra SAMINOR 1 med metabolsk syndrom har økt mortalitet ved å koble mot data fra Dødsårsaksregisteret. I de internasjonale kriteriene for metabolsk syndrom er grensen for midjemål ulik for ulike etniske grupper, ettersom metabolske risikofaktorer er vist å øke ved varierende grad av abdominal fedme i ulike etniske grupperinger. Prosjektet gir informasjon om syndromet hos samer og ikke-samer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Ragnhild Broderstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Vilde Lehne Michalsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Marita Melhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Johan Svartberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4