Cristin-prosjekt-ID: 560558
Registrert av: SPREK Sist endret: 31. oktober 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 560558
Registrert av: SPREK Sist endret: 31. oktober 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Effekt av deksametason ved keisersnitt - en randomisert, kontrollert flerdosestudie

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1971

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 20. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av deksametason ved keisersnitt - en randomisert, kontrollert flerdosestudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Deksametason er et kortisonlignende medikament som benyttes rutinemessig ved sectio etter at man i kontrollerte studier har vist mindre postoperativ smerte og kvalme. Hva som er optimal dosering samt hvilke immunologiske og hormonelle effekter denne behandlingen innebærer er derimot ikke avklart. Dette forskningsprosjektet innebærer en randomisert, trearmet, placebo-kontrollert flerdosestudie. Vi vil inkludere 90 kvinner innlagt UNN Tromsø for planlagt keisersnitt. Primært vil vi studere den smertestillende effekten av en «lavdose» (0,07 mg/kg kroppsvekt), og en «middeldose» (0,17 mg/kg kroppsvekt) deksametason sammenlignet med placebo. Deksametason dosen gis rett etter avklemming av umbilicalvenen for å unngå overgang til fosteret. Vi vil samtidig undersøke de hormonelle effekter med kartlegging av flere hypofyse-akser, samt de betennelsesdempende virkninger med gjentatte målinger av hormonelle og betennelsesrelaterte signalstoffer. Viser for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tom Eirik Mollnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF

Johan Svartberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Aslak Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torill Kaasa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5