Cristin-prosjekt-ID: 563035
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563035
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Holdbarhetsstudie: langtidslagring av serum

prosjektleder

Ninia Margrethe Johnsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1785

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Holdbarhetsstudie: langtidslagring av serum

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette kvalitetssikringsprosjektet er å se om det er noen forskjell i holdbarheten til enkelte komponenter i serum ved langtidslagring ved -80 grader i tre ulike lagringsalternativer. 1) Langtidslagring i -80 automatlager 2) Langtidslagring i -80 kistefryser som åpnes sjelden 3) Langtidslagring i -80 kistefryser som åpnes ofte (daglig til flere ganger per dag). Mål med dette kvalitetssikringsprosjektet er å se om enkelte komponenter i serum endres ulikt ved langtidslagring når de utsettes ulikt for temperatursvingninger uten at disse medfører full tining, inkludert om det er noen forskjell for prøver som lagres i automatlager versus kistefrysere. Litteraturen sier svært lite om dette, og prosjektet vil være et bidrag til økt forståelse for prøvekvalitet ved langtidslagring. Det skal samles inn biologisk materiale fra minimum 30 frivillige kvinner og menn som skal lagres på de tre ulike måtene, og det skal undersøkes om det er forskjeller etter 6 mnd, 1,2,3,5,7 og 10 år.

Tittel

Stability study: Long-term storage of serum; three different -80 °C storage environments

Populærvitenskapelig sammendrag

In the Biobank Department at Norwegian Institute of Public Health, plasma and serum is stored at -80 °C both in an automated storage and in chest freezers. Some of the chest freezers are opened on a regular basis while some are rarely opened. The purpose of this study is to assess the effects on several components in serum during long-term storage in these three different -80 °C storage environments.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ninia Margrethe Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Camilla Lysa Fredlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for biobanker ved Folkehelseinstituttet

Anne Kari Tveter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for biobanker ved Folkehelseinstituttet

Liv Paltiel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for biobanker ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4