Cristin-prosjekt-ID: 563199
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563199
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dose-respons studie: Effekten av marint protein hydrolysat som kosttilskudd hos aktive eldre

prosjektleder

Dag Arne Lihaug Hoff
ved Ålesund sjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Ålesund sjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1795

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. oktober 2017 Slutt: 16. oktober 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dose-respons studie: Effekten av marint protein hydrolysat som kosttilskudd hos aktive eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi skal undersøke protein frå kvit fisk. Protein vi nyttar er alt hydrolysert (spalta til mindre deler) det vi kallar peptid. I denne studie skal vi undersøke kva som er den mest optimale dose kroppen kan nyttigjere seg når vi gjev det som eit dagleg tilskot i ulike dosar. Vi vil nytte eit enkelt design kor deltakarane I kvar sekvens får peptid I tilfeldig rekkefølgje (randomisert). Det vert ikkje nytta ei kontroll gruppe, av di kvar deltakar er si eiga kontroll. Resultatet av studien vil danna grunnlaget for val av optimal dose peptid i kommande studier med eldre pasientar med muskeltap (sarcopeni), andre betennelsestilstander og blodsukker omsetnad i kroppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Arne Lihaug Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Ålesund sjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ålesund sjukehus

Gülen Arslan Lied

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trygve Hausken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jan Gunnar Hatlebakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Caroline Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »