Cristin-prosjekt-ID: 564904
Registrert av: REK Sist endret: 17. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 564904
Registrert av: REK Sist endret: 17. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fremre skulderinstabilitet behandlet med subscapulær slynge prosedyre, et nytt kirugisk alternativ. Pilotstudie

prosjektleder

Jon Olav Drogset
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1292

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fremre skulderinstabilitet behandlet med subscapulær slynge prosedyre, et nytt kirugisk alternativ. Pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi introduserer en ny artroskopisk prosedyre som stabiliserer skuldre som går ut av ledd. Metoden er utviklet ved forsøk på kadaver i England. Teknikken er videreutviklet og testet med robot i Tyskland. Prosedyren bruker ett kroppseget transplantat som lager en slynge rundt en sene i fremre del av skulderen. Resultatene viser svært god stabilitet og omfattende disseksjon viser ingen tegn til skader på kar og nerver. Vi vurderer de foreløpige resultatene som tilstrekkelig til å utføre en klinisk pilot studie. Studien vil avdekke om teknikken er sikker og gi pekepinn på det kliniske resultatet. Standard operasjoner for ustabile skuldre i dag har høy tilbakefallsrate og enkelte også høy vanskelighetsgrad med påfølgende komplikasjoner. Slynge teknikken kan være et nytt, artroskopisk og sikkert alternativ hos pasienter der en med de enkleste metodene ikke oppnår tilfredsstillende resultat. Den kan også vise seg å ha mindre komplikasjoner enn andre mer kompliserte prosedyrer som utføres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Olav Drogset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sigbjørn Dimmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole

Jan Arild Klungsøyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Håkon Lund-hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Peter J. Klungsøyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »