Cristin-prosjekt-ID: 565457
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565457
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1934

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. august 2017 Slutt: 30. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere. Epigenetikk er en mekanisme som kan overføre påvirkningene fra fosterlivet til senere helse. Epigenetikk refererer til modifikasjoner av DNA som ikke endrer DNA-sekvensen. Metylering er den best studerte epigenetiske modifikasjonen. Fra 2011-2013 har NIEHS finansiert hel-genom metyleringsmålinger ved bruk av Illumina 450K plattformen i mer enn 1,700 MoBa navleveneprøver. I samarbeid med andre kohorter har vi funnet at metylering hos nyfødte avdekker maternelle eksponeringer som røyking, folatinntak og prenatale luftforurensninger. Fordi epigenom-vide analyser krever store utvalg har vi dannet et konsortium (Pregnancy and Childhood Epigenetics or PACE) sammen med andre fødsels- og barnekohorter som også har målt metylering.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Tianyuan Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences

Shanshan Zhao

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences

Christine Louise Parr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »