Cristin-prosjekt-ID: 565956
Registrert av: SPREK Sist endret: 24. november 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 565956
Registrert av: SPREK Sist endret: 24. november 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Hepatitt E-virus infeksjon hos transplanterte

prosjektleder

Christine Hanssen Rinaldo
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1821

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hepatitt E-virus infeksjon hos transplanterte

Populærvitenskapelig sammendrag

Hepatitt E-virus (HEV) er den vanligste årsaken til akutt leverbetennelse (hepatitt) i flere europeiske land. Viruset kan smitte via forurenset vann, for dårlig varmebehandlede kjøtt- og leverprodukter (spesielt fra svin), bloddonasjon og organtransplantasjon. De fleste som smittes med HEV får en asymptomatisk infeksjon, men noen får akutt hepatitt eller andre symptomer. I vår del av verden er HEV-infeksjoner spesielt alvorlig for immunsupprimerte pasienter som for eksempel organtransplanterte og for pasienter med underliggende leversykdom. Hos ca 60% av disse pasientene vil infeksjonen bli kronisk, noe som kan føre til utvikling av skrumplever i løpet av bare 2-5 år. Forekomst av HEV-infeksjoner hos transplanterte i Norge har ikke vært undersøkt tidligere. Målet med denne studien er å undersøke forekomst av HEV-infeksjon hos nyre- og levertransplanterte i Norge, og spesielt undersøke om noen av de smittede har utviklet en kronisk HEV-infeksjon og trenger behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Hanssen Rinaldo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristian Bjøro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Anders Åsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Irene Beate Olsøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4