Cristin-prosjekt-ID: 565968
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565968
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Olaparib vedlikeholdsbehandling i platinum sensitiv ovariecancer, tidligere behandlet med PARPi

prosjektleder

Kristina Yvonne Kathe Lindemann
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1832

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Olaparib vedlikeholdsbehandling i platinum sensitiv ovariecancer, tidligere behandlet med PARPi

Populærvitenskapelig sammendrag

Olaparib er en PARP hemmer (PARPi). Studier har vist at vedlikeholdsbehandling med disse stoffene kan forlenge tiden til tilbakefall (PFS) hos pasienter som har en defekt i evnen til å reparere skader i DNA (BRCA mutasjoner). PARPi har i nyere studier også vist effekt hos pasienter uten BRCA mutasjon. For denne studien, må pasientene ha respondert på tidligere vedlikeholdsbehandling med en PARPi og har vist respons på forutgående cellegiftbehandling. Hovedmålet med studien er å bestemme effekten av gjentatt vedlikeholdsbehandling med olaparib sammenlignet med placebo på progresjonsfri overlevelse (PFS). Sekundære mål er: (1) total overlevelse (OS), (2) tiden til progesjon basert på CA-125, (3) bruken av etterfølgende behandlinger og avbrutt studiebehandling (TFST/ TSST/TDT), (4) Helse relatert livskvalitet (FACT-O/TOI). Og vurdering av sikkerheten og toleranse av olaparib gjenbehandling. Dette gjøres i en randomisert, dobbeltblindet, placebo kontrollert studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Yvonne Kathe Lindemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Olesya Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bente Vilming Elgaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3