Cristin-prosjekt-ID: 566526
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 11:05

Cristin-prosjekt-ID: 566526
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 11:05
Prosjekt

Kliniske kjennetegn, dødelighet og smertefølsomhet ved stabil eller ustabil koronar hjertesykdom

prosjektleder

Henrik Schirmer
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1876

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 25. august 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kliniske kjennetegn, dødelighet og smertefølsomhet ved stabil eller ustabil koronar hjertesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å finne ut hvordan man på forhånd kan selektere hvem skal undersøkes med angiografi av kranskarene. En stadig høyere andel pasienter med normale kranspulsårer blir underslkt med koronar angiografi. Angiografi kan betegnes som en invasiv undersøkelse som medfører en lav, men alvorlig risiko for pasienten og høye kostnader for samfunnet. Det antas at det gjøres for mange slike undersøkelser på friske personer, samtidig som en del personer ikke kommer til undersøkelse tidsnok, dvs først etter at skade i hjertet har funnet sted. Dette er en doktorgradsstudie, som innhenter opplysninger fra ulike helseregistre for å utvikle en bedre pre-seleksjon av pasienter som skal ha angiografi, og avklare hvorfor noen kommer for utredning av brystsmerter før sykdom kan påvises, mens andre kommer først etter at irreversibel skade er skjedd eller dør plutselig uten forvarsel. Det innhentes helseopplysninger fra lokalt og nasjonalt angiografiregister, dødsårsaksregister, Tromsøundersøkelsen, diagnoseregisteret ved UNN.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Henrik Schirmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tor Bosch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Ellisiv Bøgeberg Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »