Cristin-prosjekt-ID: 569079
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569079
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bortezomib sensibilisering av glioblastoma med umetylert MGMT promotor til Temodal, fase IB/II studie

prosjektleder

Dorota Goplen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2084

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bortezomib sensibilisering av glioblastoma med umetylert MGMT promotor til Temodal, fase IB/II studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med glioblastom har en alvorlig prognose og kort forventet levetid. Prognosen er spesielt dårlig for pasienter med aktiv (umetylert) MGMT enzym promotor som medfører begrenset effekt av Temodal. Disse pasienter utgjør 55% av alle pasienter med denne diagnosen og har kortere både total- og progresjonsfri overlevelse med best tilgjengelig behandling (median overlevelse 12,7 måneder). Det er ingen standard behandling ved residiv an glioblastom og behandlingssvikt under temodal. En av kommende tilnærminger er implementering av medikamenter som vil øke effekten av temodal hos pasienter med aktiv MGMT. Bortezomib (Velcade) er en proteasome inhibitor som administrert i et bestemt tidssekvens i forhold til temodal øker cytotoksisk effekt av den siste og gir en signifikant overlevelsesgevinst i forsøksdyr. Denne fase IB/II studien skal vise om prebehandling med bortezomib 48 timer før oppstart av temodal øker tumorkontroll hos pasienter med residivert glioblastom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dorota Goplen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jorunn Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF
Aktiv cristin-person

Bjørn Tore Gjertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF

Hrvoje Miletic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF

Geshe Neckelmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »