Cristin-prosjekt-ID: 569758
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569758
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Undersøkelse av endringsmekanismer i psykoterapi: Fellesfaktorer og spesifikke ingrediensers betydning for endring i terapi.

prosjektleder

Ingvild Finsrud
ved Modum Bad

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Modum Bad

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2124

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. januar 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av endringsmekanismer i psykoterapi: Fellesfaktorer og spesifikke ingrediensers betydning for endring i terapi.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et naturalistisk studie av endringsprosesser i psykoterapi v/Modum Bad, og har som formål å utforske fellesfaktorers og spesifikke endringsmekanismers betydning for endring, på tvers av behandlingsmodeller og pasientgrupper. Informasjonen som brukes i forskningen hovedsakelig er hentet fra ukentlige målinger av prosessvariabler (allianse, kognisjon og metakognisjon, følelser) som allerede er en del av Modum Bads behandling. Videre vil symptommål, interpersonlig fungering og diagnostisk vurdering fra utredning, pre- post og 1 år etter behandling bli brukt. Demografiske data vil også bli benyttet, samt sykehistorie, medikamentbruk og arbeidsevne. Prosjektet har relevans for forskningsfeltet og behandlingsfeltet ved å være et bidrag til spørsmål om hvordan vi kan forstå endring i terapi, og hvordan vi kan utvikle fagfeltet for å optimalisere behandling hos den enkelte pasient. Prosjektet er særlig aktuelt fordi funnene vil være relevante for klinikkhverdagen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Finsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Modum Bad

Terje Tilden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Modum Bad
Aktiv cristin-person

Asle Hoffart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Modum Bad
Aktiv cristin-person

Helene Amundsen Nissen-Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

KariAnne Vrabel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Modum Bad
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »