Cristin-prosjekt-ID: 569958
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018, 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 569958
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018, 13:53
Prosjekt

Systematisk skjevhet i eksponerings-utkomst assosiasjoner fra selvutvalg og bortfall fra oppfølging i store fødselskohort studier

prosjektleder

Guido Biele
ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2158

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 30. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Systematisk skjevhet i eksponerings-utkomst assosiasjoner fra selvutvalg og bortfall fra oppfølging i store fødselskohort studier

Populærvitenskapelig sammendrag

Data fra store fødsels-kohorter bidrar til å finne årsaker til psykiske lidelser. Frivillig deltakelse fører til selektiv deltakelse. Dette kan føre til systematisk skjevhet (bias) i estimater av sammenheng mellom eksponering og utkomst. Ved å bruke «dynamic acyclic graphs» viser vi når bias er sannsynlig, og at det avhenger av de variablene som er involvert i en analyse. Vi estimerer styrke av bias ved å sammenligne resultater fra 1) en tradisjonell men problematisk analyse som justerer for indikatorene på deltakelse og 2) riktig analyse som vekter opp underrepresenterte deltakere. Som et eksempel analyserer vi risikofaktorene for ADHD og kan med dette vise styrke av bias fra tradisjonelle analyser. Prosjektet er relevant for forskere som bruker data fra store fødsels-kohorter fordi a) det fremhever at representativitet ikke kan gjelde for hele kohortstudier, b) beskriver når ulike metoder for å kontrollere bias er effektivt, og c) foreslår en ny måte til å estimere omfanget av bias

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guido Biele

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Nikolai Olavi Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Roy Miodini Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4