Cristin-prosjekt-ID: 571859
Sist endret: 5. januar 2018 19:26

Cristin-prosjekt-ID: 571859
Sist endret: 5. januar 2018 19:26
Prosjekt

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

prosjektleder

Hege Gjertsen
ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273259

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Funksjonshemming • Arbeid med bistand • Arbeid • Funksjonshemmede • NAV • Psykisk utviklingshemming • Arbeidsmarkedsbedrifter • Vernepleie • Psykisk utviklingshemmede

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Vitenskapelig sammendrag

The project will provide research-based knowledge to strengthen competencies in work inclusion for people with intellectual disability (IDD) for the Social Education, sheltered workshops, NAV and the research field. Within public welfare services, there is a need for strengthening the ability to meet the challenges related to work inclusion for people with intellectual disability.

We will approach the research area in an innovative way by using a mixture of methods and empasizing user involvement. Based on the project´s aim, four work packages have been designed, containing operationalized research questions, theoretical frames and methods.

WP1 focuses on the meaning work and work inclusion for people with IDD.

WP2 focuses on how service providers at sheltered workshops can succeed in work inclusion by being innovative, in collaboration with NAV and employers.

WP3 focuses on how social entrepreneurship in social enterprises can increase work inclusion for people with IDD. WP4 focuses on employers´ attitudes and knowledge when it comes to work inclusion for people with IDD, and how this affects theire ability to be innovative.

Dissemination of knowledge is stressed in the project and will enable the project results to yield benefits for the Social Education, service providers, end-users and the research field.

The impact of the project is:

1) An improved Social Education when it comes to work inclusion for people with IDD.

2) Renewed practice and service providers with knowledge, skills and competence when it comes til work inclusion for people with IDD, and ability to transform theoretical knowledge and practical skills into innovative practices.

3) Increased theoretical understanding of how to succeed with work inclusion.

4) Increased research competencies among academic staff in Social Education.

UiT will be the project owner. The project will be carried out in close collaboration with Norwegian and Icelandic partners from four universities/colleges.

Tittel

Nye veier til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politiske intensjoner er det svært få personer med utviklingshemming som har ordinært arbeid. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Prosjektet skal bedre vernepleierutdanningen når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming, samt tilføre forskningsfeltet og tjenesteytere hos NAV og arbeidsmarkedsbedrifter kunnskap og ferdigheter når det gjelder arbeidsinkludering for denne gruppen.

Prosjektet inneholder fire arbeidspakker som kombinerer bruk av kvalitativ og kvantitativ metode. Arbeidspakke 1 vil undersøke betydningen av arbeid for personer med utviklingshemming. Arbeidspakke 2 vil undersøke hvilke ferdigheter og kompetanse vernepleiere behøver for å bli pådrivere for innovasjon i arbeidsinkludering i arbeidsmarkedsbedrifter. Arbeidspakke 3 vil undersøke hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å øke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Arbeidspakke 4 skal undersøke arbeidsgiveres kunnskap om holdninger til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og hvordan dette påvirker deres motivasjon og evne til å være innovative.

Prosjektet skal vare i tre år (2018-2020). UiT er prosjekteier. Samarbeidspartnere er NTNU, Høgskolen i Innlandet (INN), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og University of Iceland. Prosjektet gjennomføres også i samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter, ordinære arbeidsgivere, NAV og dagsenter.

Vitenskapelig sammendrag

The project will provide research-based knowledge to strengthen competencies in work inclusion for people with intellectual disability (IDD) for the Social Education, sheltered workshops, NAV and the research field. Within public welfare services, there is a need for strengthening the ability to meet the challenges related to work inclusion for people with intellectual disability.

We will approach the research area in an innovative way by using a mixture of methods and empasizing user involvement. Based on the project´s aim, four work packages have been designed, containing operationalized research questions, theoretical frames and methods.

WP1 focuses on the meaning work and work inclusion for people with IDD.

WP2 focuses on how service providers at sheltered workshops can succeed in work inclusion by being innovative, in collaboration with NAV and employers.

WP3 focuses on how social entrepreneurship in social enterprises can increase work inclusion for people with IDD. WP4 focuses on employers´ attitudes and knowledge when it comes to work inclusion for people with IDD, and how this affects theire ability to be innovative.

Dissemination of knowledge is stressed in the project and will enable the project results to yield benefits for the Social Education, service providers, end-users and the research field.

The impact of the project is:

1) An improved Social Education when it comes to work inclusion for people with IDD.

2) Renewed practice and service providers with knowledge, skills and competence when it comes til work inclusion for people with IDD, and ability to transform theoretical knowledge and practical skills into innovative practices.

3) Increased theoretical understanding of how to succeed with work inclusion.

4) Increased research competencies among academic staff in Social Education.

UiT will be the project owner. The project will be carried out in close collaboration with Norwegian and Icelandic partners from four universities/colleges.

Metode

I prosjektet anvendes både kvalitativ metode (intervju, observasjon) og kvantitativ metode (survey).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Gjertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Silje Mæhle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2