Cristin-prosjekt-ID: 572668
Sist endret: 10. januar 2018, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 572668
Sist endret: 10. januar 2018, 09:22
Prosjekt

Inheritance patterns, parent-of-origin effects and genetic associations related to obesity and metabolic traits in HUNT families /Nedarvningsmønstre, "parent-of-origin" effekt og genetiske assosiasjoner relatert til fedme og metabolske trekk i HUNT familier.

prosjektleder

Kirsti Kvaløy
ved HUNT forskningssenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Fedme • Spiseproblemer • Barn og ungdom • Familie • Genetikk

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inheritance patterns, parent-of-origin effects and genetic associations related to obesity and metabolic traits in HUNT families /Nedarvningsmønstre, "parent-of-origin" effekt og genetiske assosiasjoner relatert til fedme og metabolske trekk i HUNT familier.

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedfokus er å studere genetikk og nedarvingsmønstre knyttet til fedme og metabolske egenskaper med HUNT som utgangspunkt. Dette studeres både i foreldre-barn triader, samt separat hos ungdom og voksne. I studien benyttes 60-80 genetiske varianter tidligere funnet å være assosiert til fedme, spiseforstyrrelser og metabolske karakteristika.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsti Kvaløy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved HUNT forskningssenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Turid Lingaas Holmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved HUNT forskningssenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved HUNT forskningssenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Epigenome-wide methylation differences in a group of lean and obese women - A HUNT Study.

Kvaløy, Kirsti; Page, Christian; Holmen, Turid Lingaas. 2017, Den 24. norske epidemiologikonferansen. NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Epigenetiske forskjeller knyttet til fedme blant kvinner – en HUNT studie .

Kvaløy, Kirsti; Page, Christian; Holmen, Turid Lingaas. 2017, Fedmeforskningsdagene 2017. NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Epigenetikk - relatert til prosjekt på fedme.

Kvaløy, Kirsti. 2017, Forskningslunsj. NTNUVitenskapelig foredrag

Effects of single genetic variants and polygenic obesity risk scores on disordered eating in adolescentseThe HUNT study.

S Sardahaee, Farzaneh; Holmen, Turid Lingaas; Micali, Nadia; Kvaløy, Kirsti. 2017, Appetite. HELSENTRØN, NTNU, MSSoMotCUo, UCLVitenskapelig artikkel

Intergenerational transmission of overweight and obesity from parents to their adolescent offspring - The HUNT study.

Næss, Marit; Holmen, Turid Lingaas; Langaas, Mette; Bjørngaard, Johan Håkon; Kvaløy, Kirsti. 2016, PLOS ONE. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »