Cristin-prosjekt-ID: 576999
Sist endret: 1. februar 2018 10:18

Cristin-prosjekt-ID: 576999
Sist endret: 1. februar 2018 10:18
Prosjekt

Bedre sammen - simulering og samtrening i kommune omsorgs- og helsetjenestene

prosjektleder

Gudmund Ågotnes
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sosialantropologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sosiologi • Sykepleievitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Gudmund Ågotnes, Senter for omsorgsforskning, Vest

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre sammen - simulering og samtrening i kommune omsorgs- og helsetjenestene

Populærvitenskapelig sammendrag

«Bedre Sammen» er et innovasjonsprosjekt mellom kommunehelsetjenesten og utdannings- og forskningssektoren. Målet er å utvikle og implementere en skreddersydd og mer effektiv etter- og videreutdanningsmodell (EVU) for helsepersonell i sykehjem, enn de løsninger som finnes i dag . EVU-modellen omhandler lokal, teambasert samøving for alle grupper av ansatte, ved bruk av simuleringsteknologi. Nytteverdien skal økes gjennom at innholdet skal ta utgangspunkt i aktuelle og konkrete behov slik de erfares og defineres av de prosjektansvarlige søkerkommunene. I motsetning til eksisterende EVU, som oftest rettes mot enkeltansatte (ofte sykepleiere) på en skolsk arena, vil «Bedre Sammen» tilby ferdighetstrening og utdanning til team av ansatte. Metoder og gjennomføring skal tilpasses til måten sykehjemmene organiserer og fordeler sine arbeidsoppgaver på. Effektiviteten skal økes ved at tilbudet skreddersys til kommunenes lokale betingelser; deres ressurser, organisasjons- og styringssystemer. Samøvingen skal i hovedsak skje ute på arbeidsplassene, men utstyr, kompetanse og muligheter ved SimArena skal integreres i prosjektet. SimArena ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er et av Nord-Europas mest avanserte og kompetente simuleringsmiljø innen helsefeltet.

Vitenskapelig sammendrag

«Bedre Sammen» er et innovasjonsprosjekt mellom kommunehelsetjenesten og utdannings- og forskningssektoren. Målet er å utvikle og implementere en skreddersydd og mer effektiv etter- og videreutdanningsmodell (EVU) for helsepersonell i sykehjem, enn de løsninger som finnes i dag . EVU-modellen omhandler lokal, teambasert samøving for alle grupper av ansatte, ved bruk av simuleringsteknologi. Nytteverdien skal økes gjennom at innholdet skal ta utgangspunkt i aktuelle og konkrete behov slik de erfares og defineres av de prosjektansvarlige søkerkommunene. I motsetning til eksisterende EVU, som oftest rettes mot enkeltansatte (ofte sykepleiere) på en skolsk arena, vil «Bedre Sammen» tilby ferdighetstrening og utdanning til team av ansatte. Metoder og gjennomføring skal tilpasses til måten sykehjemmene organiserer og fordeler sine arbeidsoppgaver på. Effektiviteten skal økes ved at tilbudet skreddersys til kommunenes lokale betingelser; deres ressurser, organisasjons- og styringssystemer. Samøvingen skal i hovedsak skje ute på arbeidsplassene, men utstyr, kompetanse og muligheter ved SimArena skal integreres i prosjektet. SimArena ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er et av Nord-Europas mest avanserte og kompetente simuleringsmiljø innen helsefeltet.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gudmund Ågotnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jens Kristian Fosse

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Arne Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Marit Vassbotten Olsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Elin Mekki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »