Cristin-prosjekt-ID: 577818
Registrert av: REK Sist endret: 10. juni 2020, 14:24

Cristin-prosjekt-ID: 577818
Registrert av: REK Sist endret: 10. juni 2020, 14:24
Prosjekt

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1321

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Norske myndigheter har utrykt bekymring over økende inntak av alkohol blant eldre mennesker. I vårt samfunn er det samtidig et økende antall eldre personer med demens. Begge forhold kan uavhengig av hverandre utfordre fremtidens helsevesen. Vi vet mye om kognitiv svekkelse og demens i den eldre befolkningen i Norge, men vi vet lite om alkohol inntak blant personer med kognitiv svekkelse og demens. Som konsekvens av dette vet vi lite om forekomsten av mulig alkohol- medikament interaksjoner i denne gruppen eldre. Videre vet vi lite om alkohol inntak er medvirkende til at konsultasjon hos lege for demensutredning utsettes. Vi vil derfor undersøke dette ved hjelp av et nasjonalt register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ben Michael Danby Kamsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Janne Kutschera Sund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Midt-Norge

Anne-Sofie Helvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »