Cristin-prosjekt-ID: 578029
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 20:15 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578029
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 20:15 Sist endret av: REK
Prosjekt

Preventing neurogenic obesity following spinal cord injury

prosjektleder

Vegard Strøm
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2443

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2022006

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi • Ernæring

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Hjerte og kar
 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Kontaktinformasjon

Telefon
90632891
Sted
Vegard Strøm

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preventing neurogenic obesity following spinal cord injury

Vitenskapelig sammendrag

Traumatic spinal cord injury (SCI) is a devastating injury resulting from critical incidents like falls, sports- and traffic accidents, demanding lifelong specialist health care services. A major challenge is the prevalence of obesity following metabolic alterations after SCI. Obesity hampers independence and mobility and has a negative impact on quality of life. Accumulation of adipose tissue is reported to be higher than in able-bodied, explaining the high risk of cardiometabolic disease in the SCI population. Food intake is the supreme variable in prevention of obesity after SCI, however there is a paucity in studies investigating nutrition as a measure to prevent and reduce comorbidity. Key questions that remains unanswered are how early adipose tissue accumulates, if nutritional manipulations can prevent obesity and how follow-up can help maintain a healthy lifestyle. In the present three-part started-up PhD-study, we use MRI techniques to quantify accumulation of adipose tissue in a cohort study the first year after SCI, test the efficacy of a nutrition intervention to prevent obesity in a randomized controlled trial, and finally, we will test the feasibility of guided online-support to promote a healthy lifestyle after discharge from in-patient rehabilitation. Successful results will be implemented in care-programs at our hospital for those with SCI and similar mobility impairments, with the aim of improving nutrition practice throughout the course of treatment.

Tittel

Kosthold og kroppssammensetning etter traumatisk ryggmargsskade

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien består av tre deler. Del én kartlegger endring i kroppssammensetning det første året etter en ryggmargsskade og vil foregå på Ullevål sykehus med bruk av MR. Del to starter på Sunnaas sykehus og er en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av individtilpasset kostholdsveiledning under rehabilitering, med oppfølgning etter utskrivelse det første året etter skade. I studien samles det inn data på kroppsmassesammensetning, ernæring, livskvalitet, liggetid, fysisk funksjon og markører for betennelse og fettstoffer i blod. Del tre er utprøving av digitale hjelpemidler (en mobil applikasjon) for oppfølgning og støtte til livstils- og kostholdsendringer hjemme etter utskrivelse fra sykehus. 

Målet med studien er å kartlegge ernæringsstatus etter et traume, og styrke pasientene til å ta gode kostholdsvalg som kan gi bedre funksjon og helse på sikt. Studien vil gi kunnskap om hvordan målrettet og individuelt tilpasset kostholdsveiledning påvirker pasientenes rehabiliteringsutbytte. Resultatene vil være av høy verdi for hele rehabiliteringsfeltet, og er overførbar til flere pasientgrupper som rammes av traumatiske skader.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Vegard Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Christine Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo

Ingrid Njerve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Handikapforbund

Fin Biering-Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rigshospitalet - København Universitetshospital

Eirik Helseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »