Cristin-prosjekt-ID: 578039
Registrert av: REK Sist endret: 15. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578039
Registrert av: REK Sist endret: 15. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Alkohol, psykofarmaka og kognitiv svikt blant alderspsykiatriske pasienter

prosjektleder

Aud Johannessen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2439

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkohol, psykofarmaka og kognitiv svikt blant alderspsykiatriske pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Resultatene kan gi oss kunnskaper på områder som er lite utforsket, men etterspurt fordi vi ikke vet nok om i hvilken grad alderspsykiatriske pasienter har et risikofylt bruk av rusmidler, mulige sammenheng mellom kognitiv svikt/funksjonsnivå/rusmidler, og innvirkningen på pårørende. Områder som trolig har betydning for helsen til eldre generelt, og også på pårørendes belastning til personer som har en alderspsykiatrisk lidelse, et forhøyet rusmiddelbruk og endringer i kognitiv funksjon. Kvantitative design med spørreskjema og screeningverktøy benyttes for å kartlegge i hvilken grad alderspsykiatriske pasienter screener positivt på forhøyet bruk av nevnte rusmidler, Dernest å beskrive deres funksjonsmessige, kognitive og demografiske karakteristika. De to studiene er deskriptive.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Anne-Sofie Helvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 3 av 3