Cristin-prosjekt-ID: 579615
Sist endret: 5. juli 2018, 12:10

Cristin-prosjekt-ID: 579615
Sist endret: 5. juli 2018, 12:10
Prosjekt

Antibiotics In Modic Changes (AIM)

prosjektleder

Kjersti Storheim
ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Kronisk smerte • Korsryggsmerter

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 6.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
22117751
Sted
FORMI v/koordinator Monica Wigemyr

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2015 Slutt: 30. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotics In Modic Changes (AIM)

Populærvitenskapelig sammendrag

Korsryggsmerter (LBP) er hyppigste årsak til sykmelding, uføretrygd og funksjonssvikt i Norge og på verdensbasis. Årsak og patogenese er oftest ukjent og behandlingen primært biopsykososial. En studie lanserte nylig hypotesen om at plagene til en sub-gruppe pasienter med uspesifikk kronisk LBP skyldes infeksjon i mellomvirvelskiven forårsaket av anaerobe bakterier (hovedsakelig P.acne bacteria), en tilstand som fører til ødem i tilstøtende virvel (Modic forandringer) med ledsagende smerter. I en randomisert studie fant de at 100 dagers høydose antibiotika behandling var signifikant bedre enn placebo på alle utfallsmål og effekten var betydelig større enn dagens tilgjengelige behandlingsmetoder. Etterspørselen etter behandlingen er nå stor, men løsslipp av slik behandling basert på en enkelt studie er betenkelig (stor pasientgruppe, bivirkninger for pasient, resistens i befolkningen, diagnosen er MR-basert). Den planlagte studien vil etterprøve disse funnene og bedre MR-diagnostikken.

Vitenskapelig sammendrag

Vi vil undersøke om en 100 dagers kur med Amoxicillin reduserer plagene hos pasienter som har hatt ryggsmerter i minst et halvt år samt forutgående skiveprolaps og nå har Modic forandringer synlig på MR. Videre vil vi forbedre MR undersøkelsen, kartlegge om MR funnene påvirker behandlingseffekten, samt undersøke om klinisk resultat har sammenheng med genetiske faktorer og om behandlingen er kostnadseffektiv.

 

Studien er en placebo kontrollert studie hvor en tilfeldig halvpart av pasientene får Amoxicillin og resten får et uvirksomt stoff (placebo). Hverken pasient, behandler eller prosjektledere skal vite hvem som fikk hva.

 

Studien er nå stengt for inklusjon av pasienter, og høsten 2018 vil alle inkluderte pasienter ha avsluttet sin oppfølgingsperiode på 1 år. Resultater kan ventes rundt årsskiftet 2018/2019.

Metode

Randomisert placebo kontrollert dobbelt blindet studie

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Storheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo universitetssykehus HF

Monica Wigemyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo universitetssykehus HF

Linda Margareth Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo universitetssykehus HF

Maria Dehli Vigeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Nils Vetti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Antibiotic treatment In patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): study protocol for a randomised controlled trial.

Storheim, Kjersti; Espeland, Ansgar; Grøvle, Lars; Skouen, Jan Sture; Assmus, Jörg; Anke, Audny; Froholdt, Anne; Pedersen, Linda Margareth; Haugen, AJ; Fors, Terese mfl.. 2017, Trials. SUS, VV, UIT, STOLAV, UNN, OSLOMET, HAUKELAND, NTNU, UIO, OUS, ØSTFOLD, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1