Cristin-prosjekt-ID: 581648
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 581648
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjemisk eksponering i plastindustrien

prosjektleder

Magne Bråtveit
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2423

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjemisk eksponering i plastindustrien

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeidstakere i glassfiber-armert plast industri er eksponert for styren som kan gi akutte og kroniske helseeffekter, og er klassifisert som mulig kreftfremkallende. Flere pasienter fra GUP- industrien har også i løpet av de siste årene fått godkjent kronisk løsemiddelsyndrom. Hovedmålsettingen er å undersøke dagens eksponering og opptak av styren blant arbeidstakere i denne industrien. Ved å måle styren i innåndingssonen i løpet av arbeidsskiftet samt styren-metabolitter i urin før og etter arbeidsskift på de samme personene vil vi få et mål på hvor stort opptaket av styren er sammenlignet med anbefalte verdier, og om det personlige verneutstyret som benyttes fungerer effektivt. Vi vil også ta blodprøver av arbeidstakerne før og etter arbeidsskift for å undersøke eventuelle immunresponser. Spørreskjema blir benyttet til å undersøke arbeidstakernes helsesymptomer og kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magne Bråtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Snezana Nedeljkovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Marit Grønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørg Eli Hollund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jorunn Kirkeleit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5