Cristin-prosjekt-ID: 582788
Sist endret: 18. desember 2019, 23:47

Cristin-prosjekt-ID: 582788
Sist endret: 18. desember 2019, 23:47
Prosjekt

Internasjonalisering i sykepleierutdanningen

prosjektleder

Ingrid Gilje Heiberg
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
4747028171
Sted
Ingrid Gilje Heiberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. mars 2018 Slutt: 9. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Vitenskapelig sammendrag

Formål: Dette prosjektet ser på samspillet mellom norsk sykepleierutdanning og ulike internasjonaliseringsaktiviteter som studentutveksling, internasjonalisering hjemme og internasjonalisering av lærestoffet. Studentutveksling forståes i denne sammenheng som internasjonale praksismoduler, hvor sykepleierstudenter gjennomfører deler av sine obligatoriske praksisperioder i utlandet, veiledet av vertsuniversitetet.

Tittel

Purpose: This project looks into facets of interaction between Norwegian nurse education and different internationalisation activities like student exchange programmes, internationalisation at home and internationalisation of course material. Student exchange is interpreted in the context of international practice modules, where nurse students undertake parts of their mandatory practical placements abroad, supervised by the host university.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Gilje Heiberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kristin Ådnøy Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hellen Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

How can studying abroad nurture nurse students’ intelligent kindness? .

Heiberg, Ingrid Gilje; Dahl, Hellen; Eriksen, Kristin Ådnøy. 2019, Nurse Education in Practice. HVLVitenskapelig artikkel

"How could studying abroad enhance the nurse student´s ability to care for patients?".

Heiberg, Ingrid Gilje; Eriksen, Kristin Ådnøy; Dahl, Hellen. 2016, «Velferdsstatens tause omsorgsfelt». HVLVitenskapelig foredrag

Når sykepleierutdanningen kaster seg ut i internasjonal studentutveksling….....

Heiberg, Ingrid Gilje. 2016, Personalsamling, Sykepleierutdanningen, Nord Universitet. HVLVitenskapelig foredrag

Midt oppi det med begge beina ? om førstelektorkvalifisering og internasjonalisering.

Heiberg, Ingrid Gilje. 2010, Førstelektordagene 2010. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4