Cristin-prosjekt-ID: 587565
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 587565
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overdiagnostisering av Penicillinallergi

prosjektleder

Eva Stylianou
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2119

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overdiagnostisering av Penicillinallergi

Populærvitenskapelig sammendrag

10% av pasienter angir penicillinallergi, som medfører behandling med bredspektrede, resistensdrivende antibiotika. Mistanke om penicillinallergi medfører flere innleggelser, høyere forekomst av infeksjoner med resistente bakterier, og økt dødelighet. Ved allergologisk utredning kan diagnose avkreftes hos nær 90%. I prosjektet vil pasienter som angir penicillinallegi utredes for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. Forekomst av reel penicillinallergi vil bli kartlagt og vil vi utvikle gode diagnostiske verktøy for penicillinallergi. Ved å analysere våre resultater vil vi få verdifull informasjon om nytten av det anbefalte penicillinallergenpanellet i vår populasjon. Vi vil evaluere konsekvensene av penicillinallergi for bruk av bredspektrede antibiotika. Kunnskap fra prosjektet vil brukes til å forbedre diagnostikk av penicillinallergi og utvikle retningslinjer for enhetlig utredning i Norge. Prosjektet vil også øke kunnskap om grunnleggende mekanismer for penicillin allergi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Stylianou

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Line Nicolaus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Aukrust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ivo Nentwich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torgun Wæhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »