Cristin-prosjekt-ID: 587701
Registrert av: SPREK Sist endret: 11. april 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 587701
Registrert av: SPREK Sist endret: 11. april 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Mesalazin og forverring av ulcerøs colitt

prosjektleder

Reidar Fossmark
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/317

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Biobank

 • Mesalazin og forverring av ulcerøs colitt

  Referansenummer hos REK: 2018/317.

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. april 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mesalazin og forverring av ulcerøs colitt

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med en betennelsessykdom i tarmen kalt ulcerøs colitt behandles oftest med et medikamentet mesalazin. Ikke alle har tilstrekkelig effekt av medikamentet og på den andre siden har vi funnet at det er store forskjeller i vevskonsentrasjon mellom pasienter. Vi ønsker i dette prosjektet å finne ut om pasienter med forverring av ulcerøs colitt har betydelig lavere konsentrasjon av mesalazin i vevsprøver fra tarmslimhinnen enn pasienter som har stabil sykdom under bruk av mesalazin, ellers om forverringen skyldes andre faktorer. Det vil måles en rekke betennelsesmarkører og signalsubstanser i tarmslimhinnen hos pasientene. Vi ønsker også å følge opp pasienter som har fått målt mesalazin i tarmslimhinnen for å se om pasienter med lav konsentrasjon oftere får tilbakefall og trenger andre medikamenter enn pasienter som har høy mesalazinkonsentrasjon. Vi vil følge opp pasienter i fem år etter måling av mesalazin.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Reidar Fossmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Tom Christian Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Maya Olaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Kristian Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4