Cristin-prosjekt-ID: 589009
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589009
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan reseptbelagte legemidler øke risikoen for føflekkreft?

prosjektleder

Trude Eid Robsahm
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1246

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan reseptbelagte legemidler øke risikoen for føflekkreft?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke om bruken av reseptbelagte legemidler ,som påvirker UV-sensitiviteten og kroppens immunforsvar øker risikoen for utvikling av føflekkreft. Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt og følgende spørsmål vil undersøkes: 1. Er immunsuppressive legemidler assosiert med risiko og død av føflekkreft? 2. Er hypertensjonsregulerende legemidler forbundet med risiko og død av føflekkreft? 3. Er antidepressiva forbundet med risiko og død av føflekkreft? Dette er en registerstudie som bygger på tre kasus-kontroll studier. Man ønsker å koble opplysningene fra alle primære tilfeller med føflekkreft hos personer over 18 år som har blitt diagnostisert fra 2007 «til seneste år» (2015) ved Kreftregisteret . Dette gjelder om lag 14 000 personer For hvert tilfelle med føflekkreft velges 10 tilfeldige kontroller fra Folkeregisteret, matchet med hensyn til kjønn og fødselsår. Til sammen handler dette om 140 000 deltakere (herav 14 000 tilfeller med føflekkreft).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trude Eid Robsahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Ingrid Roscher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Marit Bragelien Veierød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Asta Juzeniene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Kristin Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »