Cristin-prosjekt-ID: 589437
Registrert av: REK Sist endret: 5. januar 2021, 13:08

Cristin-prosjekt-ID: 589437
Registrert av: REK Sist endret: 5. januar 2021, 13:08
Prosjekt

Fotballspillere i utvikling

prosjektleder

Hilde Stokvold Gundersen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1731

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 1. november 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fotballspillere i utvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å studere sammenhengen mellom biologisk modningsnivå, treningstoleranse og skaderisiko, og mellom biologisk modning og fysisk- og mental ferdighetsutvikling. Studien vil inkludere 70 guttespillere (14 år i 2018) som er tatt ut på satsningslag og 30 spillere på breddelag. Biologisk modning måles med røntgen av hånd 2 ganger i året inntil lengdeveksten opphører. Fysisk kapasitet (hurtighet, utholdenhet, lungefunksjon, spenst, styrke) testes på samme tidspunkt som røntgenundersøkelsen. I tillegg svarer spillerne årlig på spørreskjema hvor faktorer som kan påvirke spillernes motivasjon, selvoppfatning og målperspektiv undersøkes. Treningsbelastning og skader registreres ukentlig. Spillerne skal følges i 10 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Stokvold Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Cecilie Brekke Rygh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ola Drange Røksund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Synnøve Havstad Clemm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ann-Kristin Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »