Cristin-prosjekt-ID: 590240
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 590240
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Studier av hodeskader i Etiopia

prosjektleder

Terje Sundstrøm
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/53

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. januar 2018 Slutt: 9. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studier av hodeskader i Etiopia

Populærvitenskapelig sammendrag

Norske nevrokirurger har over flere år bidratt til opplæring av etiopiske nevrokirurger og det har etter hvert utviklet seg et godt og bærekraftig nevrokirurgisk miljø i Etiopia. Operasjoner for hodeskader er noe av det vanligste etiopiske nevrokirurger opererer, og i dette prosjektet ønsker vi sammen å undersøke i hvilken grad og på hvilke måter deres ressursbegrensninger påvirker hvordan det går med pasientene. Vi ønsker spesielt å se på hvordan det har gått med pasienter som er operert for epiduralblødninger og kroniske subduralblødninger, og sammenligne dette med tilsvarende pasientgrupper i Norge. Sammen kan disse studiene belyse hvor god behandling som gis og hva som kan gjøre behandlingen bedre, samt danne grunnlag for lokalt tilpassete retningslinjer. Vi ønsker også å undersøke operasjoner av hode- og nakkeskader og dødsfall etter fallulykker i Etiopia. Denne studien kan identifisere risikofaktorer for fallulykker og fokusområder for skadeforebyggende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Terje Sundstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Abenezer Tirsit Akilu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Addis Ababa University

Tsegazeab Laeke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Addis Ababa University

Marianne Efskind Harr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mads Aarhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »