Cristin-prosjekt-ID: 590702
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 590702
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenlikning av biomekaniske egenskaper ved to typer implantater for brudd i albuespissen

prosjektleder

Kaare Midtgaard
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/501

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. mars 2018 Slutt: 12. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenlikning av biomekaniske egenskaper ved to typer implantater for brudd i albuespissen

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke biomekaniske egenskaper til to implantater, som anvendes i behandling av brudd i albuespissen. Hovedhensikten er altså å undersøke implantatenes egenskaper, men indirekte vil resultatet kunne påvirke valg av behandlingsmetode og på den måten (sekundært) kunne føre til økt kunnskap om behandling av skade (sykdom). I alt 10 par albuer, fra overarm til hånd, fra lik, skal innføres fra USA, og disse skal anvendes til studien. I følge protokoll og søknad har donorene samtykket til anvendelse og utførsel. Prosjektleder har ingen informasjon som kan identifisere donorene. Samtykket er ikke vedlagt søknaden. Albuspissene vil påføres et brudd med sag og deretter vil halvparten av bruddene settes sammen med en plate som fikserer bruddendene og den andre halvparten av bruddene vil settes sammen med det som er mest brukt, og som kalles «AO tension band wiring». Ved denne metoden brukes en vire for å holde fast skinnen som fikserer albuen. Ved hjelp av en avansert maskin vil en teste trettbarhet, rigiditet og maksimal belastning av de to implantatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kaare Midtgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Egil Brattgjerd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Endre Søreide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar B Flugsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Erik Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5