Cristin-prosjekt-ID: 593267
Sist endret: 9. oktober 2021, 14:24

Cristin-prosjekt-ID: 593267
Sist endret: 9. oktober 2021, 14:24
Prosjekt

RockStore – develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems

prosjektleder

Kirsti Midttømme
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 13.050.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 281000

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Miljøteknologi

Emneord

Energiøkonomisering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. april 2018 Slutt: 15. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RockStore – develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems

Vitenskapelig sammendrag

RockStore vil utvikle, demonstrerer og overvåke framtidens brønnparker (Borehole Thermal Energy Storage - BTES).

Prosjektet bidrar i oppfølging og overvåkning av 10 brønnparker. Fiberoptikk for kontinuerlig overvåkning av temperatur i brønner (DTS – distributed temperature sensing) er installert i 7 av anleggene (Ørlandet kampflyplass, Fellesbygget Kokstad, Bergen, Xylem Emmaboda i Sverige Pilsudski museet i Polen, 800m brønn Asker, Fjell skole Drammen, NMBU test anlegg). I tillegg følges anleggene på H2020-parken i Stavanger, Scandic Flesland og Vensmoen i Saltdal.

Kontinuerlige temperaturdata fra energibrønnene gir ny kunnskap om energiuttaket fra brønnene ved drifting av anlegget. For eksempel viser de første DTS-målingene fra Emmaboda effekter av avviksboring inn mot en av produksjonsbrønnene. Temperaturmålingene her og i de andre anleggene skal analyseres i detalj for å komme frem til forskjellige driftsstrategier for varmetilførsel og varmeuttak fra brønnene. Her vil man også få erfaring med hvordan geologien og grunnvannsbevegelse påvirker temperaturen og potensialet for termisk energilagring.

Fjell skole i Drammen og Xylem Emmaboda er brønnparker med høyere lagertemperatur i berggrunnen. I Emmaboda lagres spillvarme fra industri, mens Drammen kommune planlegger å lagre solvarme produsert direkte fra solfangere eller via uteluft og en CO2-varmepumpe drevet med elektrisitet fra solceller.

Emmaboda startet i 2010 med lagring av overskuddsvarme i brønnparken. Vinteren 2018/2019 var første sesong med uttak av lagret varme. Temperaturen på vannet fra brønnparken er ca. 30°C. Ved Fjell skole i Drammen starter ladingen av energibrønnene i år. Optimale strategier for lading skal evalueres ved hjelp av DTS-dataene fra 11 av de 100 brønnene. Flere av de nasjonale og internasjonale partnerne vurderer å etablere høytemperatur (HT) brønnparker. Data og erfaringer fra anleggene i Drammen og Emmaboda er derfor viktige for utredning av nye HT-brønnparker.

I arbeidet med å utvikle integrerte løsninger med BTES for fjernvarme har det til nå vært fokus på å samle energidata og beregne typiske profiler for varmelaster. Studier har analysert målinger av 300 caser hvor per i dag Fortum Oslo Varme og Statkraft Varme i Trondheim leverer fjernvarme. Målet med analysene er å studere hvilke laster som kan flyttes slik at man kan redusere topplastene på kort og lang sikt, samt å analysere hva som er bakgrunnen for disse topplastene. En lineær regresjonsmodell er utviklet for å estimere effekten av utetemperatur og tilhørende tidspunkt for varmebehov.

Det er i tillegg startet opp arbeid med simulering av brønn med bruk av Modelica av energisystemet ved Scandic Flesland. Per i dag kan modellen simulere 1U og 2U kollektør, iterasjon mellom brønnene og forskjellige layout av brønnene. 

Utstyr

Bruk av fiberoptisk temperatur målinger (distributed temperatur sensing- DTS)  i utvalgte energibrønner for langtids overvåkning av temperatur ved drifting av bergvarmeanleggene 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kirsti Midttømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Hanne Kauko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Energi AS

Anders Nermoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

John Clauss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Community ved SINTEF AS
Aktiv cristin-person

Jan Kocbach

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Rock Store – demonstrasjon, utvikling og overvåking av neste generasjons bergvarmeanlegg.

Midttømme, Kirsti. 2019, GeoEnergi 2019. NORCEVitenskapelig foredrag

Developing Borehole Thermal Energy Storage (BTES) towards high temperature (HT) BTES.

Midttømme, Kirsti; Skarphagen, Helge; Ramstad, Randi Kalskin; Bastesen, Eivind; Kvalsvik, Karoline. 2019, Geologisk Vintermøte, Bergen . NORCE, NTNUVitenskapelig foredrag

Integrert energieffektiv energiløsning for Svalbard .

Midttømme, Kirsti; Stephansen, Annette. 2018, Innspillsmøte til utredningen om framtidig energiforsyning på Svalbard, OED, Oslo 9.nov . NORCEFaglig foredrag

Energisystemet på Scandic Flesland Airport, Bergen.

Midttømme, Kirsti. 2018, NORCE-Teknologi samling. NORCEFaglig foredrag

RockStore – develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems.

Midttømme, Kirsti. 2018, BTES for tomorrows district heating, workshop KTH, Stockholm, 20.sept.2018. NORCEFaglig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »