Cristin-prosjekt-ID: 601975
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601975
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Exergaming som en alternativ treningsmetode for ungdom

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/633

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Exergaming som en alternativ treningsmetode for ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil undersøke om det å ha tilgang til et aktivt videospill (Exergame, kalt PedalTanks) vil føre til at deltakerne øker sin fysiske form. Dette vil bli gjort gjennom en randomisert, kontrollert studie der 52 ungdommer (12-18 år) som spiller data/tv-spill > 10 timer/uke og ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet (> 60 minutter med moderat aktivitet daglig) blir tilfeldig fordelt til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppa får tilgang til PedalTanks i 24 uker mens deltakerne i kontrollgruppa lever som tidligere. Vi vil teste maksimalt oksygenopptak, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning, blodtrykk og blodmarkører for kardiometabolsk helse før og etter intervensjonsperioden, samt fysisk form og fysisk aktivitet og kroppssammensetning etter 12 uker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Alf Inge Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jonathan Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3