Cristin-prosjekt-ID: 602012
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602012
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hva med synsvanskene? -ser du meg slik jeg ser deg?

prosjektleder

Tina Taule
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/903

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva med synsvanskene? -ser du meg slik jeg ser deg?

Populærvitenskapelig sammendrag

Tilbudet til pasienter med hjerneslag som har synsvansker er svært begrenset. Det er manglende kompetanse og kapasitet, både i spesialist- og primærhelsetjenesten innenfor synsrehabilitering. Det er behov for ny kunnskap og nye metoder for kartlegging av synsfunksjon hos denne pasientgruppen. I tråd med anbefalinger i regional plan for habilitering- og rehabilitering er målet med prosjektet: - å utarbeide en strukturert metode for kartlegging av synsvansker hos pasienter med hjerneslag som har uttalte kognitive vansker og/eller afasi. Kartleggingen skal utføres tidlig i rehabiliteringsfasen. - Å teste om eye - tracking briller hyppigere avdekker synsvansker hos pasienter med hjerneslag. Informasjonen vi innhentes ved bruk av standardiserte tester, med og uten bruk av eye-tracking briller. Det vil sammenlignes resultater fra utredning med og uten briller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tina Taule

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eike Ines Wehling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Silje Karin Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Siri Betten Lysgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eline Aase Kordt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5